Profil Masyarakat Nagari


  1. JUMLAH

Jumlah laki-laki

1108 rang

Jumlah perempuan

1006 Orang

Jumlah total

2114 Orang

Jumlah kepala keluarga

 569 KK

Kepadatan Penduduk

 4,00 per km

 

  1. USIA

USIA

LAKI-LAKI

PEREMP.

 

USIA

LAKI-LAKI

PEREMP.

0-12 bulan

9 orang

13 orang

 

39 tahun

23 orang

17 orang

1 tahun

16 orang

6 orang

 

40

24 orang

11 orang

2

18 orang

16 orang

 

41

19 orang

9 orang

3

21 orang

20 orang

 

42

20 orang

10 orang

4

21 orang

17 orang

 

43

15 orang

15 orang

5

22 orang

15 orang

 

44

17 orang

17 orang

6

20 orang

15 orang

 

45

18 orang

13 orang

7

23 orang

19 orang

 

46

14 orang

10 orang

8

21 orang

19 orang

 

47

19 orang

16 orang

9

21 orang

23 orang

 

48

12 orang

12 orang

10

18 orang

15 orang

 

49

21 orang

10 orang

11

28 orang

30 orang

 

50

13 orang

8 orang

12

20 orang

16 orang

 

51

10 orang

9 orang

13

22 orang

21 orang

 

52

2 orang

11 orang

14

24 orang

13 orang

 

53

5 orang

8 orang

15

25 orang

19 orang

 

54

12 orang

14 orang

16

33 orang

24 orang

 

55

5 orang

5 orang

17

22 orang

22 orang

 

56

9 orang

9 orang

18

23 orang

22 orang

 

57

7 orang

13 orang

19

18 orang

18 orang

 

58

5 orang

9 orang

20

19 orang

20 orang

 

59

7 orang

15 orang

21

14 orang

15 orang

 

60

10 orang

11 orang

22

24 orang

19 orang

 

61

10 orang

6 orang

23

12 orang

12 orang

 

62

11 orang

10 orang

24

20 orang

15 orang

 

63

9 orang

6 orang

25

21 orang

13 orang

 

64

8 orang

5 orang

26

17 orang

16 orang

 

65

9 orang

5 orang

27

22 orang

19 orang

 

66

2 orang

3 orang

28

8 orang

9 orang

 

67

0 orang

5 orang

29

16 orang

17 orang

 

68

1 orang

2 orang

30

15 orang

12 orang

 

69

7 orang

5 orang

31

14 orang

22 orang

 

70

2 orang

2 orang

32

16 orang

20 orang

 

71

3 orang

2 orang

33

10 orang

14 orang

 

72

5 orang

4 orang

34

18 orang

16 orang

 

73

0 orang

1 orang

35

28 orang

24 orang

 

74

1 orang

2 orang

36

16 orang

15 orang

 

75 keatas

8 orang

17 orang

37

20 orang

16 orang

 

jumlah

1.108 orang

1.006 orang

38

15 orang

12 orang

 

Total

2.114 Orang

 

 

  1. PENDIDIKAN

TINGKATAN PENDIDIKAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Usia 3-6 tahun  yang belum masuk TK

 42 orang

37orang

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group

 42 orang

30 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah

0   orang

0 orang

Usia  7-18 tahun yang sedang sekolah

280 orang

243 orang

Usia 18-56  tahun tidak pernah sekolah

12 orang

14 orang

Usia 18-56  thn pernah  SD tetapi tidak tamat

154 orang

167 orang

Tamat SD/sederajat

192 orang

148 orang

Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP

12 orang

22 orang

Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA

17 orang

14 orang

Tamat SMP/sederajat

191 orang

148 orang

Tamat SMA/sederajat

154 orang

159 orang

Tamat S-1/sederajat

12 orang

24 orang

Tamat S-2/sederajat

0 orang

0 orang

Tamat S-3/sederajat

0 orang

0 orang

Jumlah

1108 orang

1006 orang

Jumlah Total

2114 orang

 

  1. MATA PENCAHARIAN POKOK

JENIS PEKERJAAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Petani

311 orang

120 orang

Buruh tani

662 orang

177 orang

Pegawai Negeri Sipil

6 orang

8 orang

Tidak Bekerja/Belum Bekerja

129 orang

701 Orang

Jumlah

1108 Orang

1006 Orang

Jumlah Total Penduduk                               2114 orang

 

  1. AGAMA

AGAMA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Islam

1108 orang

1006 orang

Jumlah                                                            

1108 orang

1006 orang

 

 

 

  1. KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Warga Negara Indonesia

1108 orang

1006 orang

Jumlah

1108 orang

1006 orang

Jumlah total

2114 orang

 

  1. ETNIS

ETNIS

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Minang

1103 orang

1000 orang

Palembang

5 orang

6 orang

Jumlah

1108 orang

1006 orang

Jumlah total

2114 orang

 

  1. CACAT MENTAL DAN FISIK

CACAT FISIK

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Tuna rungu

3 orang

6 orang

Tuna wicara

1 orang

-

Tuna netra

-

2 orang

Lumpuh

2   orang

-  orang

Sumbing

  2   orang

- orang

Jumlah

8 orang

8 orang

 

 

 

CACAT MENTAL

 

 

Stress

3  orang

1 orang

Jumlah

3 orang

1 orang

 

  1. TENAGA KERJA

TENAGA KERJA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Penduduk usia 18-56 tahun

687 orang

550 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja 

598 orang

479 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak  bekerja

89 orang

71 orang

Penduduk usia 0 – 6 tahun

127 orang

102 orang

Penduduk masih sekolah 7-18 th

247 orang

243 orang

Penduduk usia 56 tahun ke atas

105 orang

123 orang

Angkatan kerja

16 orang

23 orang

 

 

 

Jumlah

 

 

Jumlah total

 

 

 

  1. KUALITAS ANGKATAN KERJA

 

ANGKATAN KERJA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin

12 orang

14 orang

Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak buta aksara dan huruf/angka latin.

549 orang

479 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD 

154 orang

167 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD 

192 orang

148 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP

191 orang

148 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA

154 orang

159 orang

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi

12 orang

24 orang

Jumlah

 

 

 


Comments